MBTI

MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator – wskaźnik psychologiczny, służący do określenia typu osobowości. Jest rozszerzoną koncepcją Carla Gustava Junga, który zaobserwował, że osoby mają określone preferencje co do kierowania swojej energii i "ładowania baterii", sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji. W ten sposób określił on 8 typów osobowości. Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób powstał uniwersalny 4 literowy kod opisujący dany typ psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony nowych osób. Kod ten powstaje poprzez wybór jednej preferencji z każdego z 4 poniższych wymiarów:

* Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę? Wymiar E-I

Ekstrawersja (ang. Extraversion) i Introwersja (ang. Introversion) Czy kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy też wolisz koncentrować ntrowersjasię na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń?


* W jaki sposób preferujesz gromadzić informację, jakim ufasz? Wymiar S-N
________________________________________

Poznanie (ang. Sensing) i Intuicja (ang. iNtuition) Czy wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentracje na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?


* W jaki sposób wolisz podejmować decyzje? Wymiar T-F

Myślenie (ang. Thinking) i Odczuwanie (ang. Feeling) Czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?


* Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? Wymiar J-P

Osądzanie (ang. Judging) i Obserwarcja (ang. Perceiving) Czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując "osąd" - to znaczy podjęcie decyzji, czy też preferujesz elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje.

Zgodnie z koncepcją Myers-Briggs Type Indicator ludzi można podzielić więc na 16 typów, nie są to jednak statyczne pudełka, a raczej dynamiczne systemy rozwijających się w ciągu całego życia 4 par preferencji:

ISTJ, ESTJ, ISFJ, ESFJ

ISTP, ESTP, ISFP, ESFP

INTJ, ENTJ, INTP, ENTP

INFJ, ENFJ, INFP, ENFP

Jest to jeden z najbardziej rzetelnych i trafnych kwestionariuszy samooceny osobowości, jednak żadne narzędzie psychometryczne nie jest nieomylne, dlatego ważne jest dobre poznanie teorii i weryfikacja własnego typu poprzez samoopis, wynik kwestionariusza oraz określenie najlepiej dopasowanego typu a następnie "prawdziwego typu" osobowości.