Sorter Temperamentow

Keirsey Temperament Sorter (KTS) jest szeroko stosowanym narzędziem pomiaru osobowości. Jest to test, który pomaga jednostkom odkryć ich typ osobowości i jest publikowany w bestsellerowych książkach dr Davida Keirseya, między innymi w "Zrozum mnie, porszę" (Please Understand Me i Please Understand Me II)
Zgodnie z Teorią Temperamentu Keirseya istnieją cztery podstawowe grupy temperamentów opisujące ludzkie zachowanie. Grupy te to Rzemieślnicy,Strażnicy, Racjonaliści i Idealiści. Te cztery grupy z kolei dzielą się każda na cztery "Typy charakteru".

RZEMIEŚLNICY STRAŻNICY RACJONALIŚCI IDEALIŚCI
Promotor (ESTJ) Nadzorca (ESTJ) Marszałek Polny (ENTJ) Nauczyciel (ENFJ)
Mistrz (ISTJ) Inspektor (ISTJ) Mózg Operacji (INTJ) Opiekun (INFJ)
Performer (ESFP) Żywiciel (ESFJ) Wynalazca (ENTP) Obrońca (ENFP)
Kompozytor (ISTP) Protektor (ISFJ) Architekt (INTP) Uzdrowiciel (INFP)

KTS został stworzony aby posegregować pfeferencje, w wyniku czego ujawniony zostaje temperament osoby. Mierzone są następujące preferencje:
________________________________________
E Ekspresyjny
I Uważny

(Extraversion - Ekstrawersja
(Introversion - Introwersja)

S Spostrzegawczy
N Introspekcyjny

( Sensing-Poznanie)
(Intuiting - Intuicja)

T Twardy
F Przyjazny

(Thinking -Myślenie)
(Feeling - Odczuwanie)

J Działający wg rozkładu
P Testujący

(Judging - Osądzanie)
(Perceiving - Obserwacja)


KTS jest ściśle powiązany z MBTI, ale istnieją między nimi znaczące praktyczne i teoretyczne różnice, zarówno w kwestionariuszach, jak i w opisach osobowości. David Keirsey poszerzył badania Platona i Arystotelesa nad temperamentem. W swojej pracy użył nazw zasugerowanych przez Platona.

KTS kontra MBTI

Myers skupiła się przede wszystkim na tym, co ludzie myślą i jak się, czują, Keirsey zaś badał ich zachowanie, które jest obserwowalne.Myers podążyła w ślad za Jungiem, kładąc nacisk na dychotomię Ekstrawersja - Introwersja, a Keirsey skupił się bardziej na wymiarze Poznanie - Intuicja. Myers pogrupowała typy zgodnie z funkcją poznawczą. "Typ myślący" to grupa, gdzie funkcją dominującą jest myślenie, "typ intuicyjny" to grupa, gdzie dominuje intuicja itd. Myers ustawiła w pary ENTJ i ESTJ, ISFP z INFP, ENFJ z INFJ, ponieważ funkcja dominujęca jest u
nich taka sama. Zarówno ESTJ i ENTJ są ekstrawertywnymi myślącymi, a INFP i ISFP są Introwertywnymi odczuwającymi. Keirsey utrzymuje jednak, że te typy znacznie się od siebie różnią, ponieważ mają inne temperamenty. ESTJ jest Strażnikiem, a ENTJ Racjonalistą. ISFP to Rzemieślnik, natomiast INFP należy do grupy Idealistów.


źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Keirsey_Temperament_Sorter
http://www.keirsey.com/aboutkts2.aspx