Friday, 22 April 2011

ENFP - Portret Obroncy

Tak, jak inni Idealiści, obrońcy są raczej rzadcy, stanowiąc około trzech procent populacji, ale nawet bardziej niż inni uważają oni intensywne doświadczenia emocjonalne za niezbędne do spełnienia w życiu. ENFP mają szeroki zakres i różnorodność uczuć i wielce pożądają nowości. Postrzegają życie jako ekscytującą sztukę, z wieloma możliwościami dla dobra i zła i chcą doświadczyć wszystkich znaczących zdarzeń i spotkać fascynujących ludzi. Najbardziej towarzyscy ze wszystkich Idealistów, Obrońcy nie mogą się doczekać, żeby powiedzieć innym o ich nadzwyczajnych przeżyciach. W ogóle nie męczy ich rozmawianie z innymi i zyzwyczaj nie jest to zwykłe opowiadanie historii; Obrońcy często mówią lub piszą w nadziei na ujawnienie jakiejś prawdy o ludzkim doświedczeniu, albo na motywowanie innych swoimi silnymi przekonaniami. Ich chęć wypowiadania się na temat problemów, czy zdarzeń wraz z bezgranicznym entuzjazmem i wrodzonym talentem językowym czyni ich najbardziej żywotnym i inspirującym z pośród wszystkich typów. 
Jako indywidualiści, ENFP dążą do swego rodzaju osobistej autentyczności i ta chęć bycia sobą jest zwykle atrakczjna dle innych ludzi. Ich nadzwyczajna moc intuicji pozwala im na odgadnięcie, co dzieje się we wnętrzach innych ludzi, odczytując z łatwością ukryte emocje. Obrońcy bezustannie skanują swe środowisko społeczne i nie ma intrygującego charaktery czy cichego motywu, który zdołałby ujść ich uwadze. ENFP są, znacznie bardziej niż inni Idealiści, przenikliwymi obserwatorami ludzi wokół nich i są zdolni do intensywnej koncentracji na jednostce. Ich uwaga jest rzadko pasywna lub przypadkowa. Wręcz przeciwnie, są oni bardzo wrażliwi i czujni, zawsze gotowi na sytuacje awaryjne, zawsze wypatrując tego, co możliwe.

Obrońcy zwykle dobrze sobie radzą w kontaktach międzyludzkich i zwykle mają wielu przyjaciół. Obcując z nimi są ciepli i pełni energii. Dają się lubić i czują się odprężeni wśród kolegów, pracowników i studentów. Dobrze sobie radzą przed publicznością, rozmawiając przez telefon i są tak spontaniczni, że inni uwielbiają przebywać w ich towarzystwie. Są ludźmi pozytywnymi i tryskającymi energią i często ich ufność w dobroć życia i ludzkiej natury sprawia, że dzieją sią dobre rzeczy.

No comments:

Post a Comment