Friday, 22 April 2011

ENTP - Portret Wynalazcy

Wynalazcy zaczynają budować przeróżne gadżety i mechanizmy już jako dzieci i tak naprawdę nigdy nie przestają, jednakże jako dorośli zwrócą swą pomysłowość ku wszelakim organizacjom. Wynalazcy są rzadkim temperamentem, stanowią około dwóch procent populacji, ale mają ogromny wpływ na nasze życie.

Z ich innowacyjnym, przedsiębiorczym duchem, wynalazcy zawsze są w poszukiwaniu lepszych sposobów, zawsze wypatrując nowych projektów, przedsięwzięć i procesów. Wynalazcy są bardzo pragmatyczni, często stając się ekspertami odnajdując najlepsze, najefektywniejsze środki do osiągnięcia swych celów. Są najbardziej ze wszystkich typów niechętni do robienia rzeczy w określony sposób tylko dlatego, że zawsze były one robione w ten sposób. W rezultacie bardzo często przynoszą oni świeży, nowy stosunek do pracy i zabawy. Są bardzo ciekawscy i cały czas testują możliwości, zwłaszcza, kiedy próbują rozwiązać skomplikowane problemy. Uważają, że projektowanie produktu nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jako sposób na wynalezienie prototypu, który działa i który można wprowadzić na rynek. Wynalazcy ufają swojemu pragmatyzmowi, licząc na swoją umiejętność znalezienia efektywnych sposobów i środków, kiedy ich potrzebują, raczej niż robienia szczegółowych planów z wyprzedzeniem. Pomysł w ogólnym zarysie jest wszystkim, czego potrzebują, aby rozpocząć działanie. 
Wynalazcy mają zwykle tętniący życiem krąg przyjaciół i są zainteresowani ich pomysłami i tym, czym się zajmują. Zazwyczaj są opanowani, rzadko krytyczni. Potrafią być ujmującymi rozmówcami, zdolnymi do wzrażania swych skomplikowanych pomysłów i do nadążania za koncepcjami innych. Jednakże kiedy dyskutują o problemach, rozmyślnie stosują swe umiejętności debatowania na poważną niekorzyść przeciwników.


Wynalazcy na ogół są nonkonformistyczni w miejscu pracy i mogą odnieść sukces w wielu dziedzinach, jeśli tylko praca nie jest monotonna. Dobrze przewodzą projektami pilotażowymi, które są dobrym testem dla ich pomysłowości. Są uzdolnieni w inżynierii związków międzyludzkich i systemów, szybko pojmując politykę instytucji i zawsze chcący zrozumieć ludzi w obrębie systemu, raczej, niż mówić im, co mają robić. Bez względu na zawód, jaki wykonują, Wynalazcy wykazują nadzwyczajny talent do sprostania wymogom nawet najbardziej niemożliwej sytuacji. Twierdzenie "to nie może być zrobione" stanowi wyzwanie dla Wynalazcy wywołując u niego reakcję "ja mogę".

No comments:

Post a Comment