Thursday, 21 April 2011

ESTJ - Portret Nadzorcy

Nadzorcy są bardzo towarzyscy i mający na uwadze dobro społeczeństwa, w związku z czym wielu z nich zajmuje odpowiedzialne pozycje w lokalnych kościołach i szkołach. Są bardzo chojni oddając swój czas i energię i bardzo często należą do rozmaitych klubuw i stowarzyszeń, wspomagając je poprzez swą obecność, jak również przyjmując rolę lidera. Nadzorcy lubią przejmować dopowiedzialność nad grupami i czują się komfortowo wydając polecenia. Współpracują z własnymi przełożonymi i chcą aby ludzie, którzy są ich podwładnymi również kooperowali. Wierzą, że zajmowane stanowisko wiąrze się z odpowiedzialnością, ale także z przywilejami.


Stanowiący conajmniej dziesięć procent społeczeństwa Nadzorcy, nie tylko lubią, ale też są dobrzy w układaniu rozkładów, porządku obrad, planów prac, przeprowadzaniu inwentaryzacji itp. Wolą sprawdzone sposoby niż spekulacje i eksperymenty. Nadzorcy stąpają twardo po ziemi i chcą, aby ci pod ich nadzorem robili tak samo, czy to pracownik, podwładny, dziecko, czy współmałżonek. Dla Nadzorców nie stanowi problemu ocenianie innych i wykazują oni tendencję do osądzania jak osoba sprawuje się pod względem respektowania i postępowania w zgodzie z procedurami i harmonogramami.
Nadzorcy pracują niewiarygodnie ciężko. Nawet jako dzieci są pilni i zazwyczaj szanują rodziców dostrzegając w nich autorytety. W szkole są zazwyczaj wzorowymi uczniami posłusznie wypełniającymi polecenia i zawsze odrabiającymi pracę domową na czas. Ponad wszystko chcą robić to, co mają robić i rzadko odmawiają wykonania zadań lub kwestionują standardy czy autorytet. Ich pracowitość i wytrwałość stają się dla nich jeszcze ważniejsze kiedy dorastają, przyjmując na siebie odpowiedzialność w pracy i za rodzinę.


Podejście Nadzorców do relacji międzyludzkich jest tradycyjne. Małżeństwo i rodzicielstwo to dla nich świętości. Zwykle mają duży krąg przyjaciół, a wiele z ich przyjaźni jest utrzymywanych przez lata. Spotkania towarzyskie i ceremonie mają dla nich ogromne znaczenie i zawsze z niecierpliwością oczekują oni przyjęć, wyjść do klubów, ślubów i tym podobnych. W sytuacjach towarzyskich Nadzorcy są przyjaźni i z łatwością nawiązują rozmowy. Choć czasem mogą się wydawać nieco zbyt formalni, dają się poznać łatwo. Odprężeni w miłym towarzystwie, są dokładnie tym, kim wydają się być.

źródło: http://www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=2&c=supervisor

No comments:

Post a Comment