Friday, 22 April 2011

INFJ - Portret Opiekuna

  Opiekunowie mają wyjątkowo silne pragnienie przyczynienie się do dobrego samopoczucia innych i odnajdują spełnienie wchodząc w interakcje z ludźmi, wspomagając ich rozwój osobisty i pokazując im drogę do wykorzystania potencjału. Chociaż są zadowolenie wykonując zawody wymagające pracy w samotności i skupienia uwagi (jak pisarstwo), Opiekunowie całkiem dobrze sobie radzą pracując z jednostkami lub grupami ludzi, pod warunkiem, że ich wzajemne oddziaływanie nie jest powierzchowne i że znajdą czas w ciszy i samotności, aby "naładować baterie". Opiekunowie są życzliwi i pozytywnie nastawienie do innych. Są doskonałymi słuchaczami i są zainteresowanie pomaganiem ludziom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych. Lubią pracować intensywnie z bliskimi, zwłaszcza na zasadzie "jeden na jednego", spokojnie wywierając wpływ za kulisami.

INFJ są nieliczni, stanowią niewiele ponad jeden procent populacji i mogą być trudni do poznania, ponieważ zwykle nie dzielą się swoimi najskrytszymi myślami i emocjami, za wyjątkiem najbliższych osób. Są bardzo skrytymi ludźmi, z nadzwyczaj bogatym, skomplikowanym życiem wewnętrznym. Przyjaciele, którzy znają ich od lat mogą niekiedy być zaskoczeni odkrywając nowe strony ich charakteru. Z pewnością jednak nie są oni rozproszeni lub kapryśni; cenią oni bowiem swą spójność, ale mają tajemnicze, złożone osobowości, które intrygują nawet ich samych. 

Opiekunowie zwykle pracują efektywnie w organizacjach. Cenią harmonię załogi i wkładają dużo wysiłku w bezproblemowe i przyjemne kierowanie organizacją. Rozumieją i używają systemów w sposób kreatywny i są dobrzy w doradzaniu i współpracy z innymi. Jako pracownicy lub pracodawcy, INFJ są zainteresowani uczuciami ludzi i działają jako barometr uczuć w organizacji.

Obdarzeni niezwykłą wyobraźnią, często postrzegani są jako najbardziej poetyccy ze wszystkich typów i rzeczywiście urzywają dużo poetyckich obrazów w swej mowie codziennej. Ich znakomity talent językowy – zarówno w mowie, jak i w piśmie, znajduje zastosowanie w spersonalizowanej komunikacji. Wysoka intuicja Opiekunów pozwala im na łatwe rozpoznanie – dobrych lub złych - uczuć i intencji innych, nawet zanim te osoby są ich świadome. Sami Opiekunowie rzadko potrafią odpowiedzieć na pytanie, jak domyślili się tych zamiarów. Ta ekstremalna wrażliwość na innych może być podstawą nadzwyczajnej umiejętności opiekuna do doświadczania całego szeregu zjawisk psychicznych.
źródło: http://www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=3&c=counselor

No comments:

Post a Comment