Friday, 22 April 2011

INTJ - Portret Mozgu Operacji

Wszyscy Racjonaliści są dobrzy w planowaniu działań, ale Mózg Operacji zdecydowanie przoduje w wykonywaniui planów zapasowych. Złożone operacje składają się z wielu kroków i stadiów, jednych następujących po drugich, a także z planowania. Mózg Operacji jest naturalnie zdolny dostrzec jak jedno prowadzi do drugiego i potrafi stworzyć alternatywny plan na wypadek napotkania trudności. Próbując przewidzieć każdą ewentualność, Mózg Operacji nigdy nie rozpoczyna projektu bez Planu A i jest zawsze pzygotowany na zmianę na Plan B, C, lub D, jeśli zajdzie taka potrzeba.Jest to temperament bardzo rzadki, stanowiący około jednego procenta populacji i rzadko spotyka się ich na zewnątrz ich biura, fabryki, szkoły, czy laboratorium. Choć są wysoce uzdolnionymi przywódcami, wcale nie są chętni do przejmowania dowodzenia, woląc zostać w tle, dopóki któs inny nie okaże niekompetencji. Kiedy jednak zostają liderami, są niezwykle pragmatyczni. Mózg Operacji jest pewnien, że wydajność jest nieodzowna w dobrze prowadzonej organizacji i jeśli napotkają małą wydajność – marnotrawstwo zasobów ludzkich lub materiałów, szybko przeorganizują operacje i od nowa przydzielą zadania personelowi. Mózg Operacji nie czuje się ograniczony przez istniejące reguły i procedury, tradycyjny autorytet, nie imponuje im, tak samo jak slogany czy hasła. Tylko koncepcje, które mają sens są przez nich stosowane, a te, które nie mają, nie są, niezależnie od tego, kto je wymyślił. Pamiętaj, ich cel to zawsze maksymalna wydajność.
W karierze z reguły zajmują odpowiedzialne stanowiska, ponieważ pracują długo i ciężko i są oddani dążeniu do celów, nie szczędząc wlasnego i podwladnych czasu i wysiłku. Rozwiązywanie problemów jest dla nich bardzo stymulujące dla Mózgu Operacji, który to uwielbia reagować na pogmatwane systemy, które wymagają rozwiązania. Zwykle wysławiają się w sposób pozytywny i unikają komentarzy negatywnych; bardziej interesuje ich posuwanie organizacji na przód niż rozpamiętywanie błędów z przeszłości.Mózg Operacji jest bardziej pewny siebie niż inni Racjonaliści, zwykle mając bardzo rozwiniętą wolę. Podejmowanie decyzji przychodzi im łatwo; ledwie mogą odpocząć, jeśli nie ustalą i nie zdecydują o wszystkim. Ale zanim zadeczdują o czymkolwiek, muszą przeprowadzić odpowiednią analizę i badania. Lubią teoretyzować, ale nalegają na przejrzenie wszelkich dostępnych danych zanim wykorzystają pomysł i są podejrzliwi wobec każdego twierdzenia opartego na kiepskich badaniach, lub takiego, którego nie sprawdzono, czy działa w rzeczywistości. 

No comments:

Post a Comment