Friday, 22 April 2011

ISFP - Portret Kompozytora


Bardziej, niż inni Rzemieślnicy, Kompozytorzy są w zgodzie ze swoimi zmysłami, dzięki czemu wiedzą, co przynależy, a co nie we wszystkich rodzajach prac i sztuk. Podczas, gdy pozostali Rzemieślnicy są uzdolnieni w dziedzinach takich, jak umiejętności społeczne, czy umiejętność posąugiwania się narzędziami, Kompozytaorzy posiadają wyjątkową umiejętność, zdawałoby się wrodzoną, do pracy z subtelnymi różnicami koloru, dźwięku, tekstury, aromatu bądź smaku.


Choć Kompozytorzy spędzają długie, samotne godziny na swej pracy artystycznej, są tak samo impulsywni jak inni Rzemieślnicy. Nie czekają, aby przemyśleć swoje posunięcia, działają raczej tu i teraz, niewiele planując lub przygotowując się. Są całkowicie pochłonięci układaniem artystycznej kompozycji.
Kompozytorzy malują lub rzeźbią, tańczą lub jeżdżą na łyżwach, komponują melodie lub wymyślają przepisy, zwyczajnie dlatego, że muszą. Wspinają się na górę, ponieważ tam jest.
Dzięki umiejętności do całkowitego pogrążenia się w działaniu są oni zdolni do spektakularnych osiągnięć. 


Są najbardziej życzliwi ze wszystkich typów i szczególnie wrażliwi na ból i cierpienie innych. Niektórzy mają wybitne podejście do dzieci, niemalże jakby istniała między nimi więź sympatii i zaufania. Podobna więź da się dostrzec między niektórymi Kompozytorami a zwierzętami, nawet dzikimi. Wielu z nich instynktownie łaknie obcowania z dziką przyrodą, a ta wita ich z zadowoleniem.


Kompozytorzy są tak liczni, jak pozostali Rzemieślnicy, stanowią około dziewięciu lub dziesięciu procent populacji. Generalnie są niezrozrozumiani. Bardzo prawdopodobne, że wynika to z ich tendencji do nie wyrażania siebie w sposób werbalny, ale poprzez sztukę. Kompozytorzy zwykle nie przejawiają zainteresowania w doskonaleniu umiejętności publicznego przemawiania, a nawet sztuki konwersacji, preferują czuć puls życia poprzez dotyk, oczy, uszy, czy język. Pomimo to, są tak samo zainteresownai wyrażaniem swojej wizji świata i jeśli znajdą niewerbalny środek komunikacji w formie sztuki, będą w stanie wyrazić siebie całkiem wymownie. Jeśli nie, pozostaną nieznani.


źródło: http://www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=4&c=composer

No comments:

Post a Comment