Thursday, 21 April 2011

ISTJ

ISTJ jest cichym i spokojnym temperamentem, skupionym na swoim wnętrzu, który pragnie bezpiecznego i spokojnego życia. Mają silne wewnętrzne poczucie obowiązku, dzięki czemu mają motywację dotrzymywać obietnic wykonywania zadań. Zorganizowani i metodyczni w swoim podejściu, mogą zakończyć powodzeniem wykonanie praktycznie każdego zadania jakiego się podejmą.

ISTJ jest lojalny, wierny i można na nim polegać. Kładzie duży nacisk na szczerość i uczciwość. Jest "dobrym obywatelem", o którym wiadomo, że zrobi właściwą rzecz dla swojej rodziny oraz lokalnej społeczności. Pomimo tego, że z reguły są bardzo poważni, mają niekonwencjonalne poczucie humoru i mogą być bardzo zabawni. Zwłaszcza na spotkaniach rodzinnych lub tych związanych z pracą.

ISTJ-ci są zwolennikami praw i tradycji i tego samego oczekują od innych. Nie czują się komfortowo łamiąc zasady lub prawo. Jeśli ISTJ widzi dobry powód do wyjścia poza ustalony tryb, wesprze ten wysiłek, jednakże jest znacznie bardziej skłonny uważać, że powinno się postępować zgodnie z procedurami i planami. Jeśli ISTJ nie rozwinął wystarczająco swojej intuicyjnej strony, może mieć "obsesję" na punkcie struktury i nalegać, aby wszystko robione było według instrukcji.

ISTJ jest godny zaufania jeśli chodzi o dotrzymywanie obietnic, które złożył. Ponieważ ma tak silne poczucie obowiązku, może mieć trudności w mówieniu "nie", kiedy dostaje więcej pracy, z którą wciąż może sobie poradzić. Z tego powodu często zostaje po godzinach i niewykluczone, że może być, nie zdając sobie z tego sprawy, wykorzystany.

ISTJ będzie pracować przez długi okres czasu wkładając olbrzymią ilość energii w wykonywanie zadania, o którym myślą, że jest ważne dla osiągnięcia celu. Jednakże będzie opierać się zużywaniu energii na coś, co nie ma dla niego sensu, lub dla czego nie widzą praktycznego zastosowania. Wolą pracować sami, ale równie dobrze pracują w zespole, jeśli wymaga tego sytuacja. Lubią być odpowiedzialni za swoje działania i sprawia im przyjemność zajmowania odpowiedzialnych stanowisk.

ISTJ ma olbrzymi szacunek dla faktów. Przechowują gigantyczną ilość faktów, które zebrali poprzez swoją poznawczą preferencję. Może mieć trudności w zrozumieniu teorii lub pomysłu, który jest inny z ich perspektywy, ale jeśli wiedzą, jak ważny jest dla kogoś, kogo szanują, lub o kogo dbają, pomysł staje się faktem, który internalizują i popierają.

ISTJ nie ma wrodzonej umiejętności dostrajania się do swoich uczuć lub uczuć innych ludzi. Mogą mieć problemy w "wyłapywaniu" potrzeb emocjonalnych od razu po ich przedstawieniu. Ponieważ sami są perfekcjonistami, mają tendencję do przyjmowania za pewnik wysiłków innych ludzi, tak, jak przyjmują swoje.
Jest prawdopodobne, że ISTJ będzie czuł się niekomfortowo wyrażając emocje lub przywiązanie do kogoś. Jednakże ich silne poczucie obowiązku i umiejętność dostrzegania tego, co powinno być zrobione w każdej sytuacji pozwala im przezwyciężyć wrodzoną powściągliwość i zwykle są wspierający i troskliwi w stosunku do osób, które kochają. Kiedy ISTJ rozumie potrzeby emocjonalne bliskich osób, włoży wiele wysiłku w zaspokojenie tych potrzeb.

ISTJ jest ekstremalnie lojalny i wierny. Jako tradycjonalista, wkłada ogromny wysiłek w prowadzenie domu bezproblemowo. Jako odpowiedzialni rodzice, bardzo poważnie traktują rodzicielstwo. Zwykle są dobrymi i hojnymi żywicielami swych rodzin. Głęboko troszczą się o bliskich, chociaż zwykle nie czują się komfortowo wyrażając uczucia. ISTJ woli wyrażać przywiązanie poprzez działania, aniżeli słowa.

ISTJ posiada znakomitą umiejętność podejmowania się zadania, określania go, organizowania, planowania i implementowania aż do zakończenia. Pracuje bardzo ciężko i nie pozwala, aby przeszkody stawały na drodze w wykonywaniu obowiązków. Zwykle nie przypisuje sobie zasług za swoje osiągnięcia, widząc je jako wypełnienie swoich zobowiązań.

ISTJ ma na ogół wspaniałe poczucie przestrzeni, docenia sztukę. Jest prawdopodobne, że dom ISTJa będzie urządzony w gustowny sposób i wspaniale utrzymany. Są świadomi tego zmysłu i chcą być otoczeni przez strukturę, porządek i piękno.

Pod wpływem stresu, wchodzą w "tryb katastrofy", kiedy nie widzą nic poza tym, co może pójść źle. Będą krytykować się za rzeczy, które powinni byli zrobić inaczej, lub obowiązki, które niewłaściwie wypełnili. Tracą umiejętność spokojnej i rozsądnej oceny i będą przygnębieni wizją nieszczęścia.

Ogólnie rzecz biorąc, ISTJ ma ogromny potencjał. Jest zdolny, logiczny, rozsądny i efektywny, z głębokim pragnieniem krzewienia bezpieczeństwa i spokojnego życia. Ma to, czego potrzeba do wysoce efektywnego realizowania swoich celów – jakiekolwiek by one nie były.

źródło: http://www.personalitypage.com/html/ISTJ.html

No comments:

Post a Comment