Friday, 22 April 2011

ENFJ - Kariera

Kariera

Najlepsze zawody dla osób o typie ENFJ

Artysta

Pracownik biurowy

Konsultant

Doradca zawodowy

Dyplomata

Projaktant

Edytor

Pracownik kadr


Muyzk

Psychiatra 

Psycholog

Polityk

Pracownik socjalny

Sprzedawca

Trener

Nauczyciel

No comments:

Post a Comment