Friday, 22 April 2011

ENFJ- Portret Nauczciela

Nawet bardziej, niż inni Idealiści, Nauczyciele mają naturalny talent do prowadzenia studentów, czy kursantów w kierunku uczenia się, albo jak sami Idealiści lubią o tym myśleć, przyzywać potencjał uczącego się. Nauczyciele (około dwóch procent populacji), potrafią – zdawałoby się bez wysiłku i niemalże nieskończenie – wymyślać fascynujące zajęcia wspomagające uczenie się dla swych studentów. U niektórych nauczycieli ta umiejętność rozbudzania wyobraźni graniczy z geniuszem. Ale być może największa ich siła drzemie w ich wierze w uczniów. Nauczyciele u swoich studentów poszukują tego, co najlepsze i jasno komunikują, że każdy ma nieopisany potencjał. Ta pewność może zainspirować studentów, aby rozwinąć się bardziej, niż kieldykolwiek by to sobie wyobrażali.


Niezależnie od tego, jaką dziedzinę wybiorą, ENFJ uważają ludzi, za najwyższy priorytet i instynktownie wyrażają zainteresowanie i chęć bycia zaangażowanym. Ciepli, otwarci i prawdopodobnie najbardziej ekspresyjni ze wszystkich typów, Nauczyciele wybornie posługują się jęyzkiem, zwłaszcza komunikując się ustnie, twarzą w twarz. Nie obawiają się wypowiedzieć się pozwalając innym poznać swoje uczucia.Opowiadają o swoich pasjach bardzo kwieciście i mogą, przy odrobinie praktyki stać się charyzmatycznymi mówcami. Umiejętności werbalne pozwalają Nauczycielom mieć duży wpływ na grupy i często są oni proszeni o przyjęcie roli przywódcy. 

Luudzie o typie ENFJ lubią rzeczy ustalone i zorganizowane, więc zaplanują godziny pracy i spotkania towarzyskie z dużym wyprzedzeniem i są godni zaufania jeśli chodzi o dotrzymywanie tych zobowiązań. Wysoko sobie ceniąc harmonijne relacje z innymi i współpracę, Nauczyciele są nadzwyczajnie tolerancyjni, łatwo pozostać z nimi w dobrych stosunkach i zwykle są lubiani, gdziekolwiek się pojawiają.


Nauczyciele są wrażliwi, a ich intuicja zwykle jest dobrze rozwinięta. Ich umiejętność wglądu we własne wnętrzne nie ma sobie równych. Bez wątpienia wiedzą, co dzieje się wewnątrz ich samych i mogą "czytać" innych ludzi z osobliwą precyzją. Nauczyciele identyfikują się z innymi łatwo, w pewnym sensie przejmując cechy, uczucia i poglądy osób znajdujących się wokół nich. Ponieważ nieświadomi "wchodzą w skórę" innych ludzi, Nauczyciele czują bliską więź z ludźmi w swoim otoczeniu, okazując szczere zainteresowanie radościami i smutkami swoich pracowników, uczniów, kolegów, klientów i tych, których kochają.

No comments:

Post a Comment