Friday, 22 April 2011

ENTJ - Portret Marszalka Polnego

Z pośród czterech aspektów analizy strategicznej to uporządkowywanie i organizacja w ujęciu sytuacyjnym osiąga najwyższy poziom rozwoju u Marszałka Polnego. Drugą dziedziną, w której przoduje on jest tworzenie planów na wypadek sytuacji kryzysowych. Chociaż inżynieria strukturalna i funkcjonalna jest praktykowana do pewnego stopnia w procesie organizowania, nie jest tak dobrze rozwinięta i zostaje prześcignięta przez błyskawicznie rozwijające się zdolności planowania.

Ten temperament stanowi ledwie około dwóch procent populacji. Już w młodym wieku Marszałek Polny daje się zaobserwować jako przejmujący dowodzenie nad grupami. W niektórych przypadkach po prostu stwierdzają, że są odpowiedzialni za grupę i sami nie wiedzą jak do tego doszło. Powodem jest to, że naturalnie odczuwają oni pragnienie budowania struktur i nadawania kierunku gdziekolwiek by nie byli. Potrafią nakierowywać ludzi tak, aby osiągnąć nawet odległe cele. Przypominają nieco 
Nadzorców w ich tendencji doustalania planów do wykonywania zadań, prowadzenia przedsiębiorstw i organizacji. Marszałkowie Polni bardziej niż regulacji i procedur poszukują jednak strategii i celów. 
Nie potrafią nie budować organizacji i nie mogą nie usiłować wprowadzić w życie swoich celów. Kiedy odpowiedzialny za organizację, czy to w wojsku, biznesie, edukacji czy rządzie, ENTJ  bardziej, niż wszystkie inne typy pragnie (i na ogół posiada zdolność) wizualizacji kierunku, w którym zmierza organizacja i zdaje się potrafić przekazywać tą wizję innym. Ich zdolności koordynacyjne są rozwinięte na wysokim poziomie, co oznacza, że prawdopodobnie będą oni dobrzy w systematyzowaniu, priorytetyzacji, generalizowaniu, podsumowywaniu i demonstrowaniu swoich pomysłów. Ich zdolność organizowania jednakże jest bardziej rozwinięta niż zdolność analizy, przez co Marszałek Polny jako przywódca może potrzebować aby Wynalazca lub Architekt zapewnił ten rodzaj wkładu.

Przedstawiciele tego temperamentu zwykle zajmują odpowiedzialne  stanowiska i lubią być kierownikami wysokiego szczebla. Są niestrudzeni w swoim oddaniu pracy, którą wykonują i mogą z łatwością wykreślić inne dziedziny ze swojego życia w imię pracy. Znakomici jako administratorzy w każdym polu – medycynie, prawie, biznesie, edukacji, rządzie, lub armii, Marszałkowie Polni organizują swoje jednostki w bezproblemowo funkcjonujące systemy, planując pamiętają zarówno o krótko- jak i długoterminowych celach. Dla Marszałka Polnego nie ludzkie uczucia są wystarczającym powodem do podjęcia działań, ale orientacja na cel. Wolą podejmować decyzje oparte na bezosobowych danych, chcą pracować korzystając z dobrze przemyślanych planów i lubią, kiedy inni postępują w ten sam sposób. Zawsze mają intencję zmniejszania biurokracji i bezcelowego zamieszania w miejscu pracy i są gotowi zwolnić pracowników, którzy nie potrafią zorientować się w programie i zwiększyć swojej wydajności. Chociaż są tolerancyjni wobec ustalonych procedur, mogą porzucić każdą, jeśli tylko okazuje się być nieefektywna. Marszałek Polny zawsze dąży do wyplenienia nieefektywności i niskiej wydajności i nie mają cierpliwości do powtarzanych błędów.

No comments:

Post a Comment