Friday, 22 April 2011

Idealisci - Przeglad

Wszyscy Idealiści (NF) posiadają kilka wspólnych podstawowych cech:  • są entuzjastyczni, ufają swej intuicji, pragną romantyzmu, poszukują swego prawdziwego ja, doceniają głębokie związki i marzą o zdobyciu mądrości
  • są dumni z bycia autentycznymi, kochającymi i życzliwymi
  • mają skłopnność do bycia osobami ufnymi, uduchowionymi, są skupieni na "osobistej podróży człowieka" i ludzkim potencjale
  • są uczuciowymi małżonkami, pielęgnującymi rodzicami i inspirującymi przywódcamiIdealiści, jako temperament, są zainteresowanie rozwojem osobistym, dążą do odkrycia kim są i jak mogą stać się lepsi – to poszukiwanie wiedzy o sobie i samodoskonalenia napędza ich wyobraźnię i chcą oni pomóc innym w ich podróży. Idealiści są wprost stworzeni do pracy z ludźmi, czy to w edukacji, opiece społecznej, pracy z personelem, dziennikarstwie, czy w duszpasterstwie. Mają dar pomagania ludziom w znalezieniu ich drogi w życiu, często inspirując ich do zrealizowania potencjału, który w nich drzemie.
Idealiści wierzą, że najlepszym sposobem na osiągnięcie celów jest przyjazna współpraca. Konflikt i konfrontacja martwią ich, ponieważ zdają się one tworzyć między ludźmi bariery. Idealiści marzą o budowaniu harmonijnych, opiekuńczych relacji między ludźmi i mają wyjątkowy talent pomagania ludziom w pozostaniu w dobrych stosunkach z innymi. Taka harmonia interpersonalna jest być może romantycznym ideałem, ale przecież Idealiści są nieuleczalnymi romantykami, którzy wolą skupiać się na tym, jak mogłoby być, a nie na tym, co jest. Prawdziwy, praktyczny świat jest dla Idealistów dopiero początkiem; wierzą oni, że życie pełne jest możliwości, które czekają, aby je wykożystać, bogate w znaczenia, nawołujące do bycia zrozumianymi. Ta idea mistycznego lub duchowego wymiaru życia, to czego nie widać, może być poznane jedynie przez intuicję, lub wiarę i jest o wiele ważniejsze niż świat rzeczy materialnych.


Kierujący się etyką w swym postępowaniu, Idealiści mają potrzebę bycia prawdziwymi wobec siebie i innych i mogą być wobec siebie bardzo surowi, kiedy są nieszczerzy, fałszywi, lub nieuczciwi. Idealiści są uosobieniem życzliwości, zwłaszcza w związkach romantycznych są niezaprzeczalnie przepełnieni miłością i dobrą wolą. Dają wiele aby pomóc innym. Wysoko cenią przyjaźń. Dążą do porozumienia ze swoimi dziećmi. We współmałżonku pragną odnaleźć bratnią duszę – kogoś, z kim mogą związać się emocjonalnie i duchowo, dzielić najgłębsze uczucia i ich bogaty świat wewnętrzny.


Idealiści są stosunkowo rzadcy, stanowiąc nie więcej niż 20 procent populacji, ale ich umiejętność inspirowania ludzi wykracza daleko poza ich liczbę.

No comments:

Post a Comment