Thursday, 21 April 2011

ISFJ (Portret Protektora)

Protektorzy stanowią ok 10 procent populacji. Interesuje ich głównie bezpieczeństwo tych, na których im zależy – ich rodzin, kręgu przyjaciół, studentów, pacjentów, szefa, współpracowników. Mają nadzwyczajne poczucie lojalności i odpowiedzialności, i wydają się być spelnieni, kiedy mogą chronić innych od brudu i niebezpieczeństw świata. Spekulowanie i eksperymenty nie intrygują Protektorów, którzy wolą sprawdzone produkty i procedury.


W pracy Protektorzy są rzadko zadowoleni jeśli reguły stale się zmieniają, albo kiedy dawno ustalone zasady nie są respektowane. Cenią tradycję, zarówno w kulturze jak i rodzinie, głęboko wierzą w stabilność pozycji społecznej, przynaną przez urodzenie, lub tytuł. Wysoko cenią historię rodziny i lubią dbać o własność rodzinną, od domu po pamiątki rodowe.


Chcąc służyć innym, Protektorzy znajdują wiele satysfakcji w pomaganiu sponiewieranym i potrafią radzić sobie z niepełnosprawnością i potrzebami innych lepiej niż wszystkie inne typy. Nie są tak towarzyscy i rozmowni jak Żywiciele (ESFJ), a ich nieśmiałość jest często mylona z chłodem, lub byciem "sztywnym", podczas gdy prawdziwi protektorzy mają wielkie serca i są współczujący, szczęśliwie dając siebie tym, którzy ich potrzebują.

Ich rezerwa powinna być odczytywana jako wyraz szczerości i powagi ich dążeń. Najpilniejsi ze wszystkich typów, Protektorzy pracują przez długie godziny, wykonując wszystkie niewdzięczne zajęcia, jakich innym udaje się uniknąć. Są zadowoleni z samotnej pracy. Zajmując wysokie stanowiska będą próbować zrobić wszystko samemu, niż delegować zadania. Gruntowność i oszczędność są dla nich cnotami. Kiedy Protektor podejmuje się wykonania zadania, dokonają tego jeśli tylko jest to w granicach ludzkich możliwości. Znają lepiej niż jakikolwiek inny typ wartość pieniądza i odczuwają wstręt kiedy ktoś trwoni lub używa pieniędzy w niewłaściwy sposób.


Oszczędzanie, odkładanie na nieprzewidzianą przyszłość, przygotowanie się na wypaqdek pogotowia są działaniami bliskimi sercu Protektora. Z tych wszystkich powodów, są oni często przepracowani, jak również bezustannie niedoceniani i niezrozumiani. Wartość ich wkładu jest często zaniżana i rzadko otrzymują wdzięczność, na jaką zasługują.


źródło: http://www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=2&c=protector

No comments:

Post a Comment