Friday, 22 April 2011

Rzemieslnicy

Wszyscy Rzemieślnicy (SP) mają kilka wspólnych, podstawowych cech:

  • Rzemieślnicy są zazwyczaj optymistami, realistami, skupionymi na tu i teraz, kochają dobrą zabawę
  • są dumni z bycia niekonwencjonalnymi, zuchwałymi i spontanicznymi 
  • Rzemieślnicy to weseli koledzy, kreatywni partnerzy oraz liderzy umiejący zlokalizować i naprawić problem
  • są pobudliwi, ufają swoim impulsom, szukają stymulacji, cenią wolność i chcą opanować umiejętności działania.
Rzemieślnicy to temperament z naturalną zdolnością do przodowania w sztukach, nie tylko pięknych, jak malarstwo, czy rzeźba, lub scenicznych, jak teatr, muzyka, taniec, ale także w atletyce, „sztuce”militarnej, politycznej, czy sztuce zawierania umów w biznesie.
Rzemieślnicy czują się jak ryba w wodzie w świecie prawdziwych, konkretnych obiektów, które można zrobić i zmieniać, zręcznie kierować oraz zdarzeń z prawdziwego życia, które mogą być doświadczone tu i teraz.Rzemieślnicy mają wyjątkowo bystre zmysły, uwielbiają pracować rękoma. Czują się świetnie używając każdego rodzaju narzędzi, instrumentów i pojazdów. Ich działania są zwykle ukierunkowane na jak najszybsze dostanie się tam, gdzie zmierzają, dlatego też zuchwale wybierają sposoby, które inni uważają za ryzykowne, lub po prostu niemożliwe, robiąc wszystko, według reguł, lub niezgodnie z nimi, aby tylko osiągnąć swoje cele. Ten stosunek powoduje, że Rzemieślnicy są często nieodparcie czarujący dla członków rodziny, przyjaciół i współpracowników.
Rzemieślnicy chcą być tam, gdzie jest akcja, poszukują przygód i odczuwają ciągły głód przyjemności i stymulacji. Uważają, że różnorodność jest przyprawą życia i że robienie rzeczy, które nie są zabawne lub ekscytujące jest stratę czasu. Rzemieślnicy są impulsywni, łatwo się przystosowują, lubią współzawodniczyć i wierzą, że następny rzut kostki będzie szczęśliwy. Są zawsze gotowi dzielić się zdobyczami życia z przyjaciółmi. 

Nade wszystko, Rzemieślnicy potrzebują być wolni, aby robić to, co sobie życzą i kiedy sobie życzą. Najchętniej nie oszczędzaliby, nie czekali, i nie przechowywali. W ich rozumieniu należy cieszyć się tym, co jest dzisiaj.

W ogóle społeczeństwa jest około 30 – 35% Rzemieślników.


źródło: http://www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=5&c=overview

No comments:

Post a Comment