Sunday, 15 August 2010

Temperament kontra Charakter

Czym jest, można by zapytać, ten tak zwany Temperament i jaka jest różnica między nim, a charakterem i osobowością? Osobowość ma dwie strony – jedną z nich jest temperament, a drugą charakter. Temperament jest konfiguracją skłonności, a charakter konfiguracją nawyków. Charakter to usposobienie, a
 temperament jest predyspozycją


Dlatego też lisy mają predyspozycję, czyli są urodzone, do napadania na kurniki, bobry do robienia tam na strumieniach, a sowy do polowania samotnie w nocy. Każde ze stworzeń, pod warunkiem, że nie uwięzione w czasie swego dojrzewania w niesprzyjających okolicznościach, wykształca nawyk odpowiadający swojemu temperamentowi: podkradanie kurczaków, robienie tam, lub polowanie nocą.Innymi słowy, nasz mózg jest rodzajem komputera, który ma temperament jako osprzęt (hardware) i charakter jako oprogramowanie. Osprzęt jest materialną bazą z której ukazuje się charakter, umieszczając dający się zidentyfikować odcisk na indywidualnym stosunku i działaniu każdego człowieka. Kryjąca się za tym spójność w zachowaniu jest widoczna już w bardzo młodym wieku – niektóre cechy wcześniej niż inne, na długo przed tym, jak doświadczenie jednostki lub kontekst społeczny (czyli oprogramowanie – software) ma czas i okazję pozostawić swój odcisk na człowieku. Dlatego teżtemperament jest wrodzoną formą natury ludzkiej, a charakter, tą, która wyłoniła się i rozwija w skutek interakcji temperamentu ze środowiskiem.Pragnę podkreślić, że temperament, charakter i osobowość są skonfigurowane, co oznacza, że nie tylko jesteśmy predysponowani do rozwinięcia tych a nie innych postaw, do działania w ten, a nie inny sposób, ale że są one również połączone i występują razem. W związku z powyższym, Rzemieślnicy opierają obraz samych siebie na pełnym gracji działaniu, zuchwałym duchu i zdolnościach przystosowawczych do okoliczności, jak gdyby te cechy rozwinęły się razem z konieczności. Co więcej, te trzy cechy rozwijające się razem jakby wyrastając z jednego ziarna, zapobiegają wyłonieniu się obrazu samego siebie opartego na, powiedzmy empatii, życzliwości, i autentyczności, które to cechy są typowe dla Idealistów. W ten sam sposób, Strażnicy bazują swój obraz na niezawodności, poważaniu i zasługach i te trzy cechy ukazują się jako połączona struktura osobowości i znów, rozwinięcie tych trzech cech razem uniemożliwia oparcie obrazu siebie na niezależności, geniuszu i sile woli, które typowe są dla Racjonalistów.źródło: http://www.keirsey.com/temperament_vs_character.aspxNo comments:

Post a Comment