Thursday, 21 April 2011

Czym jest temperament?

Temperament

Temperament jest konfiguracją obserwowalnych cech osobowości, takich jak nawyki i sposób komunikacji, wzory zachowania i zestaw charakterystycznych podejść, wartości i talentów. Obejmuje on także sobiste potrzeby, rodzaj wkładu jednostek w miejscu pracy, a także role, jakie grają one w społeczeństwie. Dr David Keirsey zidentyfikował cztery podstawowe typy temperamentu jako Rzemieślników, Strażników, Racjonalistów i I dealistów.

Każdy temperament ma unikalne właściwości, słabe i mocne strony. Co zalicza się do tych różnic? Aby użyć idei Temperamentów skutecznie, bardzo ważnym jest zrozumienie, że każdy z temperamentów nie jest po prostu przypadkowym zbiorem cech, ale że zrodziły się one z dwóch podstawowych wymiarów ludzkiego zachowania: sposobu, w jaki komunikujemy się oraz działamy, naszych słów i czynów, czyli po prostu tego, co mówimy i robimy.


Komunikacja: Konkretna kontra Abstrakcyjna

Po pierwsze, ludzie zwykle mówią o tym, co ich interesuje i jeśli uważnie wsłuchasz się w ich konwersacje, znajdziesz dwa szerokie, ale różne obszary tego zagadnienia.

Niektórzy ludzie rozmawiają głównie o zewnętrznym, konkretnym świecie codziennej rzeczywistości, faktach i liczbach, pracy i zabawie, domu i rodzinie, wiadomościach, sporcie i pogodzie, o tym kto-co-gdzie-kiedy itp.

Inni ludzie rozmawiają głównie o wewnętrznym, abstrakcyjnym świecie idei: teoriach i hipotezach, marzeniach i filozofii, wierzeniach i fantazjach, o tym dlaczego, co-jeśli i co-mogłoby-być.

Oczywiście czasami każdy rozmawia na wszystkie z wymienionych tematów, ale w codziennym życiunajczęściej konkretni ludzie rozmawiają o rzeczywistości, a abstrakcyjni o ideach.


Działania: Utylitarystyczny kontra Współpracujący

Po drugie, ludzie nieustannie próbują zrealizować swoje cele i jeśli przyjrzymy im się z bliska, okaże się, że ludzie dążę do realizacji swoich celów na dwa, fundamentalnie różne sposoby.

Niektórzy ludzie działają głównie w sposób utylitarystyczny i pragmatyczny, to znaczy robią to, co przynosi efekty, co pomaga im osiągnąć cele tak efektywnie jak to możliwe, a dopiero potem sprawdzają, czy działają zgodnie z regułami.


Z kolei działania innych ludzi opierają się na współpracy, postępują w społecznie akceptowany sposób, to znaczy próbują postępować właściwie, mając na uwadze reguły społeczne, konwencje, zasady postępowania, a dopiero później rozważają efektywność swoich działań.

Oczywiście te dwa sposoby postępowania mogą na siebie zachodzić, ale Utylitaryści instynktownie i głównie robią to, co działa, podczas gdy Współpracujący robią to, co jest właściwe.
• Jako Konkretni Współpracujący, Strażnicy mówią głównie o swoich obowiązkach, o tym, czego mogą przypilnować i czym się zająć. Będą oni przestrzegać prawa, postępować zgodnie z zasadami oraz szanować prawa innych.
• Jako Abstrakcyjni Współpracujący, Idealiści będą mówić głównie o tym, na co mają nadzieję i co wyobrażają sobie, że mogłoby być możliwe dla ludzi. Zawsze próbują osiągnąć swoje cele będąc w zgodzie z własnymi zasadami etyki.
• Jako Konkretni Utylitaryści, Rzemieślnicy mówią głównie o tym, co jest bezpośrednio przed ich oczami i będą robić to, co działa i co przyniesie im szybki zysk, nawet, jeśli muszą nagiąć zasady.
• Jako Abstrakcyjni Utylitaryści, Racjonaliści mówią głównie o nowych problemach, które ich intrygują i o rozwiązaniach, które przewidują. Zawsze pragmatyczni, postępują efektywnie, jeśli trzeba ignorując zasady i konwencje.


źródło: http://www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=1&c=overview

No comments:

Post a Comment