Thursday, 21 April 2011

Straznicy (SJ)

Podstawowe cechy wspólne wszystkich starżników to:


• są dumni z bycia niezawodnymi, pomocnymi i ciężko pracującymi jednostkami
• są lojalnymi przyjaciółmi, odpowiedzialnymi rodzicami i stabilizującymi przywódcami
• są obowiązkowi, ostrożni, skromni, skupieni na tradycji
• są zainteresowanymi obywatelami, którzy ufają władzy, dołączają do grup, poszukują bezpieczeństwa, cenią wdzięczność i sprawiedliwość.

Strażnicy są podstawą społeczeństwa. Służą oni i ochraniają nasze najważniejsze społeczne instytucje. Strażnicy mają naturalny talent zarządzania dobrami i usługami - od nadzoru po utrzymywanie i zaopatrzanie - i używają oni wszystkich swoich zdolności aby wszystko przebiegało bezproblemowo w ich rodzinach, społeczeństwach, szkołach, kościołach, szpitalach, czy firmach.Strażnicy potrafią świetnie się bawić ze swoimi przyjaciółmi, ale bardzo poważnie traktują swoje obowiązki. Są dumni z bycia niezawodnymi i godnymi zaufania. Kiedy jest praca, którą naleśz wykonać, można na nich polegać. Strażnicy wierzą również w prawo i porządek, martwiąc się niekiedy, że szacunek dla władzy, a nawet fundamentalne poczucie dobra i zła zostało zagubione. Prawdopodobnie właśnie dlatego Strażnicy czczą obyczaje i tradycję. Znają oni wzorce, które przynoszą stabilizację w dzisiejszym świecie.


Praktyczni i prostolinijni, Strażnicy wierzą w przestrzeganie reguł i współpracę z innymi. Nie czują się komfortowo wytyczając nowe ścieżki. Lubią oni tabilną pracę według wytyczonych reguł, ponieważ lojalność, dyscyplina i praca zespołowa pomaga wykonać pracę we właściwy sposób. Strażnicy skrupulatnie postępują według harmonogramu i procedur. Są ostrożni wobec zmiany, nawet jeśli wiedzą, że zmiana byłaby korzystna dla instytucji.


Strażnicy są dużą grupą, szacuje się, że jest ich ok 40 - 45% w ogóle populacji.źródło: http://www.keirsey.com/handler.aspx?s=keirsey&f=fourtemps&tab=2&c=overview

No comments:

Post a Comment